Vizija vrtca

VIZIJA 

S kakovostjo, izzivi in medsebojnim sodelovanjem do vrednot, znanja, uspeha in dobrega počutja.

Program razvoja vrtca temelji na viziji Vrtca Most na Soči

CILJ  IN DEJAVNOSTI

 • Slediti ciljem kurikula ter kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.
 • Nadaljevanje nacionalnega projekta Ekovrtec. Izvajanje aktivnosti, zapisanih v Akcijskem načrtu eko vrtca.
 • Izdelava mape – zbirke gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka, s katero otrok podoživlja svoj razvoj in napredek v času v vrtcu. Izdelava mape: risbice, fotografije, različni zapisi, pogovori, anekdota, hudomušne izjave …
 • Načrtno spremljanje otrokovega razvoja in napredka. Načrtno in sistematično spremljanje otrokovega razvoja in napredka pri posameznih dejavnostih in prosti igri.
 • Spoznavanje Slovenije in razvijanje zavesti o pripadnosti skupnosti kot sestavni del otrokove identitete.
 • Sodelovanje s starši, sprotna in korektna komunikacija na vseh ravneh – konstruktivno reševanje težav, sodelovanje in vključevanje staršev v delo in življenje vrtca.
 • Izobraževanje zaposlenih tako na profesionalnem kot na osebnostnem razvoju: seminarji, tematske konference, delavnice.

Vzgoja za trajnostno prihodnost
Nacionalni projekt Ekošola:

 • z lokalno pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja
 • voda – energija – odpadki – krožno gospodarstvo
 • spoznajmo talni živ – žav okrog nas v sozvočju z raziskovanjem biotske raznovrstnosti
 • zbiralna akcija starega papirja
 • urejanje okolice vrtca
 • eko dan
 • likovno ustavarjanje
 • izdelava izdelkov iz odpadnega materiala.