Zaprtje vrtcev in šol, zaradi zajezitve širjenja koronavirusne bolezni, vpliva tudi na izvajanje specialno pedagoških obravnav predšolskih otrok.

Starši z otroci in specialni pedagogi predstavljajo tim, za delovanje katerega je potreben empatičen odnos, dobra komunikacija, medsebojno sodelovanje in skupni cilj, čemur lahko pripisujemo še večji pomen v tem času, ko so medsebojni stiki omejeni in potekajo pogovori le preko različnih telekomunikacijskih naprav in spletnih orodij. Komunikacijo preko zoom-a so tako starši, kot tudi otroci dobro sprejeli, saj je na tak način še vedno ohranjen stik med otrokom in specialnim pedagogom. Fotografiranje otroka med izvajanjem dejavnosti za namen povratne informacije, je pri takem načinu dela še posebej pomembno, saj omogoča tako spremljanje otrokovega razvoja, kot tudi pripravo in oblikovanje novih dejavnosti za namen razvijanja določenih spretnosti. Obenem se je porodila ideja, da bi tako »ujete« trenutke oblikovali in izdelali spominsko knjigo, ki bi najmlajše spominjala na to obdobje.
Delo na daljavo v vrtcu je še posebej zahtevno, zato vam, staršem velja posebna zahvala, saj ste še posebej zaslužni za dober in nemoten potek dela. Hvala vam!

Specialna pedagoginja: Adrijana Skok, mag. prof. spec. in reh. ped.