Čeprav se pravo poletje še ni začelo, sonce že kaže svojo moč, zato smo v skupini Zajčki že pričeli z izvajanjem programa Varno s soncem. Cilji slednjega so bili otroke in posledično tudi njihove starše spodbuditi k zavedanju o nevarnosti delovanja sončnih žarkov, navajati k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki, ter spodbuditi k doslednemu upoštevanju in izvajanju zaščitnih ukrepov. Slednje smo skušali doseči preko raznovrstnih aktivnosti, ki so bile prilagojene starosti otrok. Zajeli smo vsa področja kurikula, od narave, jezika, gibanja, družbe, umetnosti do matematike. Aktivnosti pa so se ves čas med seboj prepletale.

Na področju narave smo otrokom preko poskusov želeli prikazati moč sonca in posledice prekomerne izpostavitve slednjemu. Izvedli smo poskus z opekačem kruha, kjer so otroci videli, kaj se zgodi, če je kruh predolgo v opekaču ter rezultat povezali z izpostavitvijo na soncu. S postavljanjem hipotez so otoci ugotavljali kaj vse se na soncu stopi in preko slednjega spoznavali moč sonca. Izdelali so si sončno uro in opazovali njeno delovanje. Otroci so zarisali dolžino sence ob različnih urah in spoznali, da se morajo ob senci, ki je krajša od njihovega telesa, skriti v senco, saj je slednje premočno. Sledil je poskus sušenja, kjer so otroci krpi zmočili z vodo. Eno so sušili na soncu, drugo pa v senci in čez nekaj časa opazili, kaj se je zgodilo. Krpa v senci je ostala mokra, krpa, ki je bila izpostavljena soncu pa se je popolnoma posušila.

Praznovali smo svetovni dan Sonca, otroci so spoznavali pripomočke za zaščito pred soncem in v sklopu slednjega reševali delovni list, naloga je bila napolniti torbo z ustreznimi pripomočki, ki varujejo pred soncem. Otroci so bili seznanjeni s pomenom uporabe pokrivala, sončnih očal, ohlapnih oblačil, sončne kreme, ter zadostne količine vode. Otroci so imeli vse dni na voljo tudi kotiček z vodo, kjer so lahko prosto uživali v igri.

Na področju jezika smo želeli vsebino otrokom približati preko pogovorov in pravljic, nekatere smo prebrali s pomočjo knjig, druge pa predstavili s pomočjo kamišibaja. Osvojili so novo deklamacijo na omenjeno temo in rešili delovni list, na katerem so razvijali svoje grafomotorične spretnosti ter dokončali s pikami narisano sonce.

Tudi na področje gibanja nismo pozabili. Izvajali smo gibalno igro Na soncu, v kateri so otroci zelo uživali, obenem pa pridobivali znanje o tem, kdaj se je potrebno skriti v senco. Gibalne aktivnosti smo izvajali na dvorišču našega vrtca, kjer imamo na voljo naravno senco dreves. Spoznavali pa smo tudi umetno senco in si postavili tudi senčnik in šotor. Zgodnje jutranje ure smo izkoristili za sprehode, ob kasnejših urah pa smo se zatekli v senco gozda, ki nam je nudil hladno zavetje.

Področje matematike smo povezali s preštevanjem sončkov, ter urejanjem pripomočkov glede na to, ali nam nudijo zaščito pred soncem ali ne.

Aktivnosti s področja družbe smo izvajali vsak dan. Otroci so namreč z malo pomoči postavili kotiček Na plaži, kjer so imeli na razpolago veliko rekvizitov za razvijanje igre vlog. Izvajali smo tudi socialno igro Kateri sonček manjka?

Dotaknili smo se tudi področja umetnosti. Na dan sonca so otroci domov odnesli sonce, ki so ga oblikovali iz das mase. Pred igralnico smo zapolnili pano z našimi likovnimi izdelki na temo Počitnice skozi moja očala, iz odpadnega kartona pa so si otroci izdelali pokrivala in jih okrasili s svojimi risbami. Pozabili pa nismo niti na ozaveščanje staršev. S skupnimi močmi smo izdelali plakat z ukrepi za zaščito pred soncem in ga postavili v garderobo našega vrtca.

Tako, za nami je še eno poučno potovanje. Sedaj pa nam ne ostane nam drugega kot reči: VARNO UŽIVAJTE V POLETJU.

Za vrtec pripravili, Brigita in Petra