• Elektrika pride v hišo po kablih.
  • Jaz imam v moji sobi 6 vtičnic.
  • Elektriko rabimo za televizijo, za telefon, za hladilnik,…
  • Lahko te strese, to je tak tok.
  • Elektriko dobimo iz sonca, vode in vetra.

Vse to so povedali otroci iz skupine Krtkov. Spoznavali smo namreč  kaj je energija, od kod prihaja in čemu nam služi. Ugotovili smo, da veliko naprav za svoje delovanje potrebuje električno energijo. Kot pravi električisti smo se preizkusili v povezovanju kablov in uspelo nam je, žarnica je zasvetila. V naši okolici smo opazovali kje vse je elektrika in ugotovili, da se moramo hkrati z njeno koristnostjo zavedati tudi njene nevarnosti. Seveda nismo pozabili niti na to, da je še kako pomembno tudi varčevanje z električno energijo.
Po »električnem« tednu si upamo trditi, da je med nami zagotovo kakšen električist, ki bo v prihodnosti poskrbel, da bo vse delovalo tako, kot je treba.

Pripravili, Katja in Mateja