Skoči na glavno vsebino

Eko vrtec

V šolskem letu 2007/08 smo se vključili v mednarodni projekt EKOŠOLA kot način življenja. Vključitev je bila za nas velik izziv, saj delo temelji na projektnem pristopu pri proučevanju okolja in naravoslovnih vsebin s poudarkom na spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti. 8. aprila 2008 smo podpisali ekolistino in 5. junija 2008, na svetovni dan okolja,  kot priznanje za uspešno delo, prejeli zeleno zastavo, katero z vsakoletnim prizadevanjem in dopolnjevanjem programa, vedno znova potrjujemo.  

 podelitev_ekozastave_1 trznica_ljubljana ekozastava_2

Ponosni smo na aktivnosti in rezultate dela, s katerimi smo v vseh letih delovanja pripomogli k ohranjanju našega planeta. Največ izboljšav opažamo na področju Odpadkov. Otroci dosledno ločujejo in odlagajo odpadke v ustrezne zabojnike. Sodelujemo v različnih humanitarnih akcijah: zbiranje  papirja, kartuš, tonerjev, zamaškov, oblačil. Iz odpadnega materiala izdelujemo še uporabne izdelke s katerimi smo se predstavili  na Miklavževem sejmu in Ekološki tržnici v Tolminu. Vsako leto znova se vključimo v projekt  Evropski teden zmanjševanja odpadkov, katerega namen je preprečevanje nastajanja odpadkov. Pridružili smo se čistilni akciji »Očistimo Slovenijo« in medse povabili tudi babice in dedke. Sodelovali smo na natečaju za najlepše okrašene igralnice in prejeli 1. nagrado. V tematskem sklopu Energija spoznavamo različne možnosti varčevanja z energijo, sprejemamo in izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe. Na vseh stikalih imamo nalepke, ki otroke opozarjajo na ugašanje luči. V okviru projekta smo se prijavili na natečaj za izdelavo nalepk in prejeli nagrado v kategoriji vrtcev. Z izpolnjevanjem Ekoalbuma o energiji smo si prislužili obisk Modrega Jana. Velik poudarek dajemo tudi ozaveščanju otrok o ravnanju s pitno vodo. Otroci skupaj z mentorji spoznavajo vodo in njene osnovne lastnosti, iščejo vzroke onesnaženja voda in ugotavljajo, da je voda v različnih oblikah vsepovsod okrog nas. Sodelovali smo v projektu Ekobranje za ekoživljenje. S pomočjo knjig smo pri otrocih krepili ekološko zavest, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali izdelke. Temelj našega programa je Zgodnje naravoslovje. Skozi leta smo se vključevali v različne tematske sklope; Zdravo življenje, Živali in mi, Drevo od brsta do ploda, Vremenski pojavi v mojem kraju, Čebela naš zaveznik, Zdrav življenjski slog, Skrivnosti našega gozda. S projektom Zdrava prehrana smo se predstavili na  sejmu Alpe Adrija – Turizem in prosti čas,  ter Eko prazniku v Tolminu. Sodelovali smo  tudi na likovnem natečaju na katerem smo prejeli 2. nagrado. Ob mednarodnem letu gozdov se je odvijala v Tolminu prireditev, na kateri smo se predstavili s projektom Drevo od brsta do ploda.

ŠOLSKO LETO 2015/16 Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet narave okrog nas,  je letošnji glavni tematski sklop. Otroci se skozi različne aktivnosti srečujejo z okoljem, v katerem se gibljejo, opazujejo, raziskujejo in s tem pridobivajo konkretne izkušnje o naravi kot celoti. Vključili smo se tudi v ETZ odpadkov ter pripravili kopico dejavnosti s katerimi smo želeli pokazati, da s pravilnim ravnanjem lahko vplivamo na količino odpadkov. Tako so otroci iz zavržene embalaže izdelovali okrasne in uporabne izdelke. Pripravili smo pustno delavnico s starši in otroki. Nastajale so čudovite maske s katerimi so se otroci predstavili na pustni torek. Organizirali smo čistilno akcijo in s tem poskrbeli, da je okolica vrtca še bolj čista in urejena. Tudi na vrt nismo pozabili. Odzvali smo se namreč na natečaj  KZ Tolmin  in se z izdelki predstavili na Cvetnem prazniku v Tolminu. Veliko pozornosti smo namenili vodi, brez katere si življenja nikakor ne moremo predstavljati.  Na natečaju Likovno ustvarjanje je naš vrtec prejel prvo nagrado v kategoriji vrtcev. Ob 20 – letnici programa Ekošola in ob 10 letnici vključitve v program smo prejeli častno Zahvalo.

V šolskem letu 2016/17 smo kot prednostno nalogo izbrali projekt Zdravo hrano jemo, se gibamo in zdravo živimo. Otroci so skozi različne dejavnosti spoznali, da na njihovo zdravje vpliva okolje in on sam, pridobili spoštljiv odnos do hrane ter se seznanili z lokalno pridelano hrano. Z bivanjem v naravi so  razvijali gibalne sposobnost ter spoznali pomen športa za njihovo zdravje. Skozi celotno šolsko leto smo izvajali različne aktivnosti s katerimi smo krepili ekološko zavest tako pri otrocih kot starših: tradicionalni slovenski zajtrk, naravoslovni tabor na eko kmetij, obiskali trgovino z rabljeno opremo, zbirali kartuše, zamaške, papir, plastenke…. Tudi v šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali z eko projektom. Tokrat smo raziskovali talni živ žav okrog  Otroci so skozi različne dejavnosti pridobivali konkretne izkušnje o tem, kaj se dogaja z malimi žiivalmi skozi vse letne čase.  Poudarek smo dali na tiste živali, ki smo jih našli med skupnim raziskovanjem. iskali smo jih na dvorišču, v okolici vrtca, večkrat pa smo se odpravili tudi na travnik, v gozd ali k bližnjemu jezeru. Dejavnosti so se prepletale skozi vsa področja kurikula. Seveda pa nismo pozabili na vse ostale aktivnosti s katerimi smo lahko vplivali na zdrav ekološki odnos do sebe in narave. Skozi celo šolsko leto smo se posvečali odpadkom, ločevali, reciklirali, zbirali star papir in izdelovali igrače iz odpadnih materialov. Varčevali z vodo in energijo, se veliko gibali in zdravo prehranjevali. Ker se zavedamo, da je ekološko pridelana  hrana zelo pomemben element našega zdravja, smo v šolskem letu 2018/19,  kot glavni tematski sklop iz naravoslovja,  vzeli pod drobnogled projekt HRANA OD LOKALNE PRIDELAVE DO KROŽNIKA ZA NAŠE ZDRAVJE. V ta namen smo obiskali kmetijo in si ogledali muzej sirarstva. Otroke smo ozaveščali o PODNEBNIH SPREMEMBAH, ki so del našega vsakdanjega življenja.  Zdrav življenski slog z VODO, ločevanjem ODPADKOV in sodelovanje v Humanitarnih akcijah so bile teme, ki so nas  spremljale tudi v tem šolskem letu.  Z objavo prispevkov o posameznih dejavnosti smo bili aktivni tudi na spletni strani ekošole. http://vrtec.os-mostnasoci.si/files/2019/04/planika6.jpg          http://vrtec.os-mostnasoci.si/files/2019/02/januar3-037.jpg http://vrtec.os-mostnasoci.si/files/2019/01/DSCN4386.jpg     http://vrtec.os-mostnasoci.si/files/2018/11/DSCN3109.jpg Skozi cletno šolsko leto smo sodelovali na različnih ekonatečajih in prejeli številne pohvale. Z realizacijo vseh zastavljenih ciljev smo tudi letos prejeli zeleno zastavo. In že smo stopili  v šolsko leto 2019/20 z novimi projekti in idejami v želji, da bi  z ozaveščanjem in različnimi aktivnostmi v ožji in širši okolici vrtca, pripomogli k ohranjanju našega planeta. Kot glavni tematski sklop smo izbrali Z lokalno pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja.  Skozi celo šolsko leto smo izvajali aktivnosti, ki so otroke usmerjale k zdravemu načinu življenja. Ves čas pa je bil poudarek na lokalno pridelani hrani. Otroke smo seznanjali  tudi s podnebnimi spremembami, ki so nastale kot posledica onesnaževanja. Ravnanje z odpadki, predvsem pa zbiranje starega papirja je v našem vrtcu že stalna praksa. Iz odpadnega materiala so otroci izdelovali različne izdelke in sodelovali na Likovnem natečaju. Tudi raziskovanje energije jim  ni tuje. Spoznavali so opremo, ki deluje na električno energijo, se učili varčevanja, oblikovali simbole za stikala. Večkrat nas je obiskal eko detektiv in preverjal doslednost pri ugašanju in izklapljanju el. energije. Spoznali in raziskovali smo vodo, ugotavljali od kod in zakaj onesnaženost in predvsem se spraševali kaj lahko naredimo, da bo vodo čista. Veliko časa so otroci preživeli v naravi s poudarkom na aktivnem opazovanju travnika in živali na njem, sledili so spreminjanju narave skozi letne čase in seveda se učili odgovornega odnosa tako do same narave kot življenja v njej, Poleg že naštetih dejavnosti, smo bili ves čas aktivni tudi na spletni strani ekošole  z objavo prispevkov. V Ekoskladovnici smo objavili primer dobre prakse in pripravili strokovni prispevek za Zbornik. Za svoje delo smo tudi v tem šolskem letu prejeli zeleno zastavo.

V šolskem letu 2020/21 nadaljujemo s programom Ekovrtec v smislu novih projektov in nadgradnje že obstoječih aktivnosti. Kot glavni projekt smo letos izbrali Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji s poudarkom na pristni, kakovostni hrani in gibanjem do dobrega počutja.  Otroke smo ozaveščali o učinkovitosti rabi energije in varčevanju z energijo, ločevali odpadke, organizirali zbiralno akcijo papirja, reciklirali  in izdelovali izdelke iz odpadnih materialov. Tudi podnebnim sprememb smo namenili veliko pozornosti.. Skozi  različne dejavnosti so otroci prepoznavali vpliv človeka na onesnaženost vode in zemlje in se seznanili s podnebnimi spremembami, ki so nastale kot posledica onesnaževanja. Ugotavljali so , na kakšen način bi lahko zmanjšali onesnaženost okolja. Raziskovali smo  talni živ – žav. Skozi celo  leto na sprehodih in drugih zunanjih aktivnostih, spremljali naravo ter raziskovali življenje v njem.  Veliko smo se pogovarjali, raziskovali, fotografirali in likovno ustvarjali v naravnem okolju.  
Za uspešno delo smo tudi v tem šolskem letu prejeli zeleno zastavo.

V šolske letu 2021/22 nadgrajujemo program Eko vrtca z novimi projekti, vsebinami in aktivnostmi.  Letos smo izbrali glavni tematski sklop  Z ZEMELJKOM raziskujem tla, rastline in živali. Poleg glavnega tematskega sklopa bomo sodelovali še v dveh tematskih sklopih: Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe, Voda – Energija, Odpadki ter sodelovali v dveh natečajih – Likovni natečaj za kreativne izdelke in natečaj Ne zavrzi oblek, ohrani planet.  Naravoslovne dejavnosti temeljijo na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti. Vseskozi pa je poudarek na aktivnem delu z otroki, saj se tako učijo samostojnosti, razvijajo vedoželjnost in s tem krepijo samozavest. S celotnim  projektom so tesno povezani tudi starši.

Tudi to šolsko leto smo uspešno pripeljali do konca z realizacijo vseh načrtovanih aktivnosti in si stem prislužili zeleno zastavo.

V šolskem letu 2022/23 smo si zbrali kot glavni projekt Zdrava hrana in prehrana ter trajnostni razvoj. Otroke bomo skozi različne aktivnosti ozaveščali o pomenu zdravja, o odnosu do zdravja kot vrednoti. Skozi projekt Hrana ni za tja v en dan bomo otoke navajali na zmanjševanje zavržene hrane ter na pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane. obiskali bomo bližnje kmetije kjer se bodo otroci seznanili z analizo poti mleka od slovenske kmetije do okusnih mlečnih izdelkov – Mlekastično, Izberem domače. Podnebne spremembe in biotska pestrost – 17.do 21. oktobra bomo izvedli podnebne akcije med katerimi bodo otroci začutili kako pomembno je, da v dejanjih proti podnebnim spremembam delujemo združeni. 19. oktobra bomo organizirali  podnebni dan, pri katerem bomo kot celoten vrtec izvedli živo verigo s predajo štafetne palice. Posvečali se bomo Trajnostni mobilnosti. Otroke in starše ter zaposlene bomo spodbujali, da prihajajo v vrtec peš, s kolesom ali avtobusom, seveda v kolikor je to mogoče. Tako kot vsako leto bomo tudi letos veliko pozornosti namenili odpadkom, vodi in energij. Nadzor nad vsem bodo imeli tako imenovani Ekodetektivi. Pridružili se bomo zbiralnim akcijam (zbiranje papirja in zamaškov). 

Z realizacijo vseh navedenih eko aktivnosti in z izpolnitvijo vseh sedmih  korakov smo si ponovno prislužili Certifikat in Zeleno zastavo.

V šolskem letu 2023 – 24, smo iz področja Zgodnjega naravoslovja izbrali dva projekta, Zdrava hrana in prehrana ter trajnostni razvoj – Hrana ni za tja v en dan. Z izvajanjem različnih aktivnosti bodo otroci razumeli, da hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Skupaj bomo iskali rešitve, da bo odpadkov čim manj.

Ohranjanje biotske pestrosti –  skozi projekt bomo otroke uvajali v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbudili jih bomo, da sami opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikazali različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjali o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Voda je naravna dobrina in je nujen pogoj za življenje na zemlji. S skrbno izbranimi aktivnostmi bomo otrokom približali pomen vode in problematiko pomanjkanja pitne vode.

Trajnostna mobilnost – Misija zeleni koraki, z izbiro prevoznega sredstva vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Otroci bodo proučevali različne načine in oblike prevoza, pogovarjali se bomo kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne  oblike prevoza.

Mlekastično – izberem domače, otroci bodo raziskovali in ugotavljali pot mleka od kmetije do kozarca, raziskovali bodo izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov. Spodbujali jih bomo k lokalni samooskrbi.

Podnebne spremembe, odkrivali in spoznavali bomo podnebne spremembe, spoznali različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjali o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Tekom leta se bomo vključevali v različne razpisane eko natečaje s katerimi bomo otroke usmerjali k ohranjanju našega planeta.

Dostopnost