Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

PODROČJA SODELOVANJA S STARŠI

Starši ste sestavni del življenja in dela v vrtcu; sodelovanje je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in vrtčevske vzgoje otroka. V vrtcu si prizadevamo za prijetno medsebojno komunikacijo in skušamo z njo poglobiti medsebojne odnose ter oblikovati pogoje za uspešno sodelovanje in vključevanje staršev v življenje posamezne enote. V vrtcu nenehno iščemo oblike in vsebine, ki nam omogočajo kvalitetnejše povezovanje s starši.

Formalne oblike

Roditeljski sestanki
Na 1. roditeljskem sestanku (september) vzgojiteljice predstavijo celoten program dela skozi šolsko leto.
Na 2. roditeljskem sestanku (april) vzgojiteljice pripravijo analizo pedagoškega dela v oddelku.

Organizirani individualni pogovori – pogovorne ure
Med vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in starši so načrtovane, dogovorjene in vnaprej pripravljene.

ČASOVNI RAZPORED POGOVORNIH UR
Most na Soči vsak prvi četrtek v mesecu 15.30–17.00
Dolenja Trebuša vsak drugi torek v mesecu 15.30–16.30
Podmelec vsak drugi torek v mesecu 15.00–16.30
Šentviška Gora vsak drugi torek v mesecu 15.30–16.30

Svet staršev
Svet staršev sestavljajo starši posameznega oddelka, izvoljeni na roditeljskih sestankih.


Svet zavoda
Svet zavoda sestavljajo predstavniki staršev šole, predstavnik staršev iz vrtca, predstavniki lokalne skupnosti in strokovni delavci šole.


Neformalna srečanja

Skupna srečanja
To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, predavanjih, izletih, predstavitev različnih poklicev, zbiraje različnega materiala, odprta vrata, delavnice, razstave.

Pogovori s starši
Ob prihodu ali odhodu otroka starši izmenjujejo informacije, ki so pomembne za otrokovo dobro počutje.

Kotiček za starše
Vsaka skupina ima kotiček za starše, ki je namenjen sprotnemu obveščanju staršev o neposrednem delu v skupini, planiranih prireditvah in drugim obvestilom.

Pisno obveščanje
Starše pisno obveščamo o načrtovanih prireditvah in aktualnih dogodkih.

Knjiga pohval in idej za boljše delo
Knjiga se nahaja v kotičku za starše, vanjo starši lahko napišejo svoje vtise, ideje in pohvale ali morebitne pripombe.

Medgeneracijsko sodelovanje

Tekom leta odpremo vrata tudi babicam in dedkom.

Spletna stran vrtca http://www.vrtec.os-mostnasoci.si/

Preko spletne strani starše obveščamo o življenju in delu. Prav tako so dostopne vse informacije in obrazci za tiskanje.

Pomočnica ravnatelja za vrtec

Vrata pisarne so odprta za vaše predloge in pobude, tudi za morebitna nastala nesoglasja, za katera pa upamo, da jih bomo uspešno reševali in se tako skupaj veselili uspehov ob spremljanju razvoja vašega otroka.

Dostopnost