Skoči na glavno vsebino

Vpisi in izpisi otrok

Vpisi in izpisi otrok

Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vsako leto konec marca  poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Otroka vpišete tako, da izpolnite vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo dobite v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec ali na spletni strani Vrtca pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči.

Otroke sprejemamo od 11. meseca  starosti dalje (20. člen Zakona o vrtcih). Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Število oddelkov v juniju potrdi ustanoviteljica Občina Tolmin.
Pri vključitvi v oddelke imajo prednost otroci, ki naš vrtec že obiskujejo. Prednost pri sprejemu imajo tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. Sklep o sprejemu otroka v vrtec starši dobijo po oddaji vse potrebne dokumentacije – izpolnjena Vloga za sprejem otroka v Vrtec Most na Soči ter dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
V kolikor število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, presega število prostih mest, in jih ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Most na Soči.

Za izpis potrebujete Izjavo o izpisu otroka, ki jo prav tako dobite v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec ali na spletni strani vrtca pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči.

Prejemanje računov

Na OŠ Most na Soči omogočamo več možnosti prejemanja računov/UPN obrazcev za plačilo storitev šole in vrtca. Da bi pripomogli k zmanjšanju porabe papirja in poštnih stroškov, vam zraven prejemanja računov v papirni obliki nudimo tudi prejemanja računov na vaš elektronski naslov in prejemanje računov direktno v vašo spletno banko. Uredite pa si lahko tudi plačila preko SEPA direktne obremenitve (trajnik).

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

  1. Prejemanje računov v papirni obliki

Račune za plačilo storitev šole in vrtca lahko prejemate v papirni obliki na vaš naslov (v tem primeru vam ni potrebno storiti ničesar).

  1. Prejemanje računov po elektronski pošti preko UJP

Na prejemanje računov na svoj elektronski naslov se lahko prijavite z izpolnjeno izjavo (izpolnite I. točko izjave o prejemanju računov), ki jo oddate v tajništvo šole ali jo pošljete po pošti ali po elektronski pošti na naslov darja.mrak@guest.arnes.si. Račun boste prejeli po elektronski pošti, preko UJP-a.  V tem primeru papirnatih računov ne boste več prejemali.

  1. Prejemanje e-računov neposredno v vašo spletno banko preko UJP

Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt osebni račun in urejeno elektronsko poslovanje in v tajništvu šole, kjer izpolnite II. točko izjave o prejemanju računov. Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, kjer jih boste lahko tudi plačali.  Tudi v tem primeru papirnatih računov ne boste več prejemali. Izpolnjeno in podpisano izjavo o prejemanju računov nam lahko na šolo pošljete tudi po elektronski pošti.

  1. SEPA direktna bremenitev (trajnik) (izpolnite soglasje za SEPA direktno obremenitev)

Plačilo si lahko uredite tudi preko SEPA direktne bremenitve (trajnik). Podpisan obrazec oddate v tajništvo šole ali ga pošljete po pošti ali po elektronski pošti na naslov darja.mrak@guest.arnes.si. V tem primeru sta možni prvi dve obliki prejema računa.

Dodatne informacije dobite v tajništvu šole, na tel. 05 38 41 560  ali pošljite vaše vprašanje na elektronski naslov darja.mrak@guest.arnes.si.

Obrazci

Vloga za vpis otroka v vrtec

Izjava o spremembi programa

Izjava o izpisu otroka

Vloga za premestitev

Dostopnost